Kāmstis

Iz Prūsiska Wikipēdija
Sākais en: nawigaciōni, laukīsna

Kāmstis - fizīskan debban bilānti kelli massis ast en ebīmtu. Tradiciōnalai pazentlitan sen grēkiskan burtan ρ.

Definiciōni

Kāmstis ast definītan kāigi:

{\rho}={m \over V} .

Ik substānci ni ast aīningi, staddan aūktaisi fōrmula dāst sirzdan kāmstin. Lōkalin kāmstin en punktu gaūne di īmtun arāikan:

{\rho}={dm \over dV} ,

kwēi dm ast ebīmtas dV massi kaddan dV ēit prei nullin.

Kāmstis mazzi perlānktwei ezze gnesnai be temperatūrei. Kaddan ast dātan en tappalimans be ni ast peisātan kitawīdan pagruntina di, kāi ast dātan en nōrmalamans āudairans (gnesnā zūrgi 100 kPa, temperatūri zūrgi 300 K).

Aīnisku

Kāmstis aīnisku en SI aīnibin sistēmu ast kg/m³.

Perwaidīnsnas

Substānci en kg/m³ Substānci en kg/m³
Wins 1,2 Snāigs 125
Lāds 880-920 Undan 1000
Līpas garrini 400-600 Anzanas garrini 600-900
Tīgeli 1400-2200 Zigzdā 1550-1800
Gelzā 7875 Warrin 8933
Alwas 11300-11400 Aūss 19282
Persōniskas pagaptis