Kārsi

Iz Prūsiska Wikipēdija
Sākais en: nawigaciōni, laukīsna
Kārsi - gnesnas turmai prei gelzāpintis dwarrin

Kārsi (mik. Korschen, pl. Korsze) - mīstan en Bartai. En 2012 mīstan turēi 4608 būwins.

Istōrija

En 1341 mettan ast paminītan prūsiskas enskajjisnas laūks Cohorsen. Ezze 1418-asmu mettan Kārsi perlānke prei sēimin von Koenigsegg. En XVIII metsimtas pagaūsenin šī seimī ast aulaūwusi be Kārsin gaūwuns luītnants von Fresin, kawīds en 1734 mettan ast zēiduns en Kārsin pirman skūlin. En 1863 mettan pastāi pagaūtan zeisnā stesses priwātan gelzāpintis līnijan Kunnegsgarbs-Luks. En 1866 mettan pirmas delīks iz Kunnegsgarban en Bartanstaban, en ripīntin mettan ilgintan ērgi Rāistanpilin. En pirman lapkrūtin 1867 mettan na dwarrin en Kārsei ast enjāwuns pirmas tensīlis. Sta dīlinus dīwan wāišas etwijāsnan. En 1871 mettan pra Kārsin ast prajāwuns pirmas tensīlis na āntran līnijan iz Instrāpilin en Turnan be tālin en Berlinan. Ārditan pra mackālins en 1914 be 1945 mettan. En 1962 mettan Kārsi ast gaūwusi mīstas tikrōmins.

Persōniskas pagaptis