Kērkas

Iz Prūsiska Wikipēdija
Sākais en: nawigaciōni, laukīsna
Kirsnawīnzus kērka

Kērkas - rīnda (Gaviiformes) be sēimi (Gaviidae) stēisan pippelin. En rīndai stēisan kērkan ast ainā sēimi - kērkas sen aīnan gaddingin - kērka (Gavia). En šissei gaddingei ast pēnkis pērgimis:

Pirmans ketturins pērgimins mazīngi ebtiktwei en Prūsai.

Enbūwinsnas areālin

Kērkas enbūwina zēimiskas pussikugin zēimiskan delīkan. Tennas zēimaui prei jūres krāntans be en daggu ast ebtiktan prei sirzdalandas undans.

Karakteristiskai glaubāi

  • ilgan ezze 60 cm ērgi 80 cm, īnsas, astras skreīlis, īnss stags, stārs winzus,
  • naggis praskajjintan prei kērmenes wangan, stesse paggan kērkas spārtai labbai plūja be nirsta adder wārgai ēit pa landan be enskrāida.
  • īst zwīrins gabtan prei nīrsnan
  • zēide prastan ligzdan na krāntan, maldēi ast perligzdinai, skrāida pa 7 sawaītins.

Mitalōgiska zentlisnā

Kērka nirstāntei ast preipīdusi iz praōceanan pirzdan matērijan (zigzdan) iz kawīdan swītan bēi teikātan pra Dēiwan. Mazzi būtwei sēitan sen Autrīmpan, Dēiwas partnērin en teikāsnas teikālin.

Persōniskas pagaptis