Kīrsnas aliskans

Iz Prūsiska Wikipēdija
Sākais en: nawigaciōni, laukīsna
Kīrsnas aliskans

Kirsnas aliskans (Alnus glutinosa) garres pērgimi iz sēimin stēisan berziskan. Ekalōgiskai aīnan iz ukaswarewīngins garrins, teikāi wilgans meddins - rāistan be alisknaīnan.

Alisknas kwēitei

[redigīs] Swajawīdisku

Aūktan ērgi 40 m sen plattin krōnin, zemāi wippjai aūga en aūktan, ku aūktaisis wippis stu aūga līgmeningais. Sakstis ēst kīrsnan, pasprāgtan. Lapāi 4-10 cm ilgan be 3-7 cm plattu, pāutiskan sen bāngingin krāntan, wīrsawan pāusan blīngan. Wīriskai kwēitai ērgi 3 cm ilgan, en kweitāsnas kērdan ērgi 10 cm. Genniskai kwēitai senrīntan pēnkerinsun, pa prakweitāsnan kwēitai garraui, kīrsnaui be pastāne palīgu kīrsnamans šīškins na ilgans stagīkans. Aūga dīwai, gīwa sirzdai ērgi 120 mettans. Swaikstamilīntin, aulānke kālciskans, sāusans be zigzdiskans zemmins.

[redigīs] Terpausnā

Alisknas wipīkas etbajjina pūrins iz saddans. Turri minkstan garrinin, dargan prīki ilgai būsnan en undu.

Persōniskas pagaptis