Kīrsnawinzus geggals

Iz Prūsiska Wikipēdija
Sākais en: nawigaciōni, laukīsna
Kīrsnawinzus geggals

Kīrsnawinzus geggals (Podiceps nigricollis) - sirzdas, delīkiskai wāndrawintes pippelas pērgimi iz rīndan be sēimin stēisan geggalin.

Ēnturs

Enbūwinsna

Enbūwina Eurōpan šlāit zēimiskans be wakkariskans krāntans, zēimiskan Afrikan, pussideiniskan Āzijan be wakkariskan Zēimiskan Amērikan. Pippelai iz Prūsan zēimina en wakkariskai Eurōpan be na Sirdazemmiskas Jūres krāntans. Praskrāisenei en pūlin-sakkin be en daggin-lapkrūtin.

Sirdawisku

Līkutai undāi sirzdau pelkins be sekwai ūrai be azarāi paaugtāi sen nirtan be iznirtan aūgmenijan.

Pērgimis glaubāi

Pūrausnas ebplaugzdisnā - galwā, winzus be kērmenes wīrsus kīrsnan, per akkin debīkan, trillunkinan, geltaīnan mīlinan. Akkis wūrmin. Snaps biskin lānktan ūnzai. Kērmenes zemman rudabrūnan. Per pūrausnas kīsman - wīrsus timran, zemman lāukan. Na laīknan timran mīlinan. Na ēntrwingin skreīlis krāntan ast gaīlin mīlinan, eīsku widātan en skraīseņu.

Sirzdas ermattausnas

  • kērmenes ilgan: zūrgi 30 cm
  • skreīlin segsnā: 56 cm
  • massi: 250–400 g
Persōniskas pagaptis