Kūlgrinda

Iz Prūsiska Wikipēdija
Sākais en: nawigaciōni, laukīsna
Kūlgrindas auīmsenis

Kūlgrinda - laītawiska muzīkis gruppi iz Wilnin, gruntintan prō Inijan be Jōnan Trinkunans. Gruppi birbina neofōlkan, prātei ast īmtan iz gīmtas drūwjas grīmans stesses Laītawan. Kűlgrinda ast Romuvas ōrganizaciōnis delīks

Ēnturs

Emnes zentlisnā

Kūlgrinda ast paundiskas pints, kawīds wedda prei pillin pra pelkin, zināts tēr buwīntajamans. Sen Kūlgrindas baltiskas pillis be pakūnstan ezze prēisikans. Simbōliskai, kūlgrinda zentli naseīlas pints, kawīda wedda prei baltiskan wēldisnan, adder as kliptintan ezze prēisikans be kawīda ast tīt teikātan, kāi pakūntlai nūsan weldīsnan.

Teikasnā

Kūlgrinda tērpaui baltiskan folklōrin, madlins prei Dēiwans, gremsnas be dāncins. Tenēi dīgi segēi rittuns sendātan sen salūbins, sēimis swintikans be sen kitawīdinsnan stēisan mettas kīsman. Tenēisan muzīki ast akiwīstai senkalsītan sen tentiskan kērdan, stesse paggan grīmas stesses Kűlgrindan ast tīt interessantan. Gruppi ast deznimai perwūkautan en festiwālins, laītawiskans swintikans be kōncertans en tūlin mistammans.

Plattis

Prūsų Giesmės

Prūsų Giesmės

Spārtai interessan ast platti iz 2005 - Prūsų Giesmės, kawīda ast segītan en prūsisku. En plattei ast 16 grīmas:

 1. "As Kwai Minintun Prūsan, Stan Wūran Prūsan Tautan" - 2:29
 2. "Pa Sadikan Neikaūwa" - 7:06
 3. "Saulika Patekka, Daulelu Lelu" - 2:02
 4. "Sinda Nūse Deiwi En Dwarras Sirdu En Dwarras Sirdu Pa Lipazikai" - 3:30
 5. "Miniks Saulikan Weddi Pirmanin Wasarikan" - 3:36
 6. "Mila Swaiksta Saulika" - 4:14
 7. "Sūns Prei Mutrikan Naktin Naktaūwa" - 4:57
 8. "Kas Wakei Ten, Zallis Warris?" - 2:58
 9. "Tū Zallis Witwike, Abila" - 2:15
 10. "Zeminnika Kweitakedi" - 4:47
 11. "Ukadebbaisis Perkūnai Deiwe" - 3:23
 12. "Kwei Es Jalai, Bratrikai" - 2:01
 13. "Mitaujika Mitauja" - 3:06
 14. "Dancau Nūs Angzdrikiks, Rutika" - 1:58
 15. "Prūsa, Tū Sestrika, Pereis Pereis" - 2:43
 16. "Ei Rūta Rutika" - 3:06
Persōniskas pagaptis