Kaddegs

Iz Prūsiska Wikipēdija
Sākais en: nawigaciōni, laukīsna
Prastasis kaddegs (Juniperus communis)

Kaddegs (Juniperus) - gaddingi stēisan skujjas aūgmenin, garrin anga kīrnan iz sēimin stēisan Cupressaceae. Tinka na wissans kōntinentins stesse zēimiskan pussikugin. Ukapaplattinaišai skujjas garēi pa pjaūsins. En Prūsai ainā pērgimi - Prastasis kaddegs (Juniperus communis).

Persōniskas pagaptis