Kalmar

Iz Prūsiska Wikipēdija
Sākais en: nawigaciōni, laukīsna
Kalmaras katēderin
Pirman Kalmaras zīnglin

Kalmar - mīstan en pusideinadēiniskai Šwēdijan, prēi Kalmaras anzukkan. Pa dātan iz 2010 mettan, mīstan turēi 36 392 buwijjans. En Kalmaras uniwersitātei studijja 9 500 studēntei. En mīstu imma delīkan kraulawāgenan fabrīki Kalmar Mekaniska Verkstad. Prei mīstan ast tiltan wedānti na sallin Ōlandan (zēistan en 1972, ukailgaisi tiltan en Šwēdijai).

Istōrija

  • Pirman mīstas zīglin ēit iz 1255-1267, ka ast ukawūraisin mīstas zīglin en Šwēdijai.
  • En 1397 en Kalmaras pillai pastāi auwertan Kalmaras Uniōni, ka ast segīwuns Kalmaran aīnan iz ukaswarewīngeisins Šwēdijas mīstans. En Kalmaru bēi krōnintan pirmas drāugs kunnegs stēisan Šwēdijan, Nōrwigans be Dānanmarkin - Eriks stesses Pamarris. Ērgi XVII mettasimtan Kalmars lanzēi prei arāikan sen Dānanmarkin.
  • En 1611 mettan, prei Kalmaran immi deīktan Kalmaras wulinsnā, sentī Kalmaras kareūsnas delīks.
Persōniskas pagaptis