Kalpeni (infōrmatiki)

Iz Prūsiska Wikipēdija
Sākais en: nawigaciōni, laukīsna

Kalpeni - ainā iz trīns gruntiskans prateksnas kontrōlis instrukciōnins, pagār audaīriskan instrukciōnin be rīnksnas instrukciōnin. Kalpeni ermazīngina segītun ainuntan kōdas delīkan ērgi izēisenes audaīra wīŗst būwusi papilnintan.

[redigīs] Empirīniskas kalpenis assembleras kōdan

En assembleru kalpeni ast realizītan sen audaīriskan sāksenin ērgi pagaūsenes etikketin.

Perwaidīnsna en ATmega assembleru:

 pagausenis: 
   ; kalpenis instrukciōnis
   ; ...
   ; ...
   INC r17;
   BRNE pagausenis;
   ; kalpenis wānga
   ; talaisin kōdan

Stwi izēisenes audaīra ast r17=0 (anga 256);

[redigīs] Kalpenis

 • Bewangiska kalpeni paāntrina si šlāit wāngan (izēisenes audaīra ast wisaddan niarwin).
 • Audaīriska kalpeni ast paāntrintan, ērgi izēisenes audaīra ast papilnintan. Izēisenes audaīra mazzi būtwei izbandātan en kalpenis pagaūseņu anga en wāngai.
 • Kalpeni for ast paāntrintan dātan rēizan gīrbin. En eraīsei paāntrisnan kalpenis gīrbautajs ast inkrementītan.
 • Kalpeni pa kōlekciōnin ast paāntritan per eraīnan elamēntan stesses dātan struktūrin.
En kitēimans billins
Persōniskas pagaptis