Kals

Iz Prūsiska Wikipēdija
Sākais en: nawigaciōni, laukīsna
Eurōpeiskas kals

Eurōpeiskas kals (Silurus glanis) - zuks iz sēimin stēisan kalliskan. Enbuwinna debīkans appins (rettais dīgi debīkans azzarans) en izlijamans stēisan Baltiskan, Kīrsnan be Kaspiskan jūrin. Wakkariskai ērgi Rēinan, zēimiskai ērgi pussideiniskan Sōmijan be Šwēdijan. Intrōducitan en Prakrīkei be Špānijai. Aktīws en naktin, gīwa en gilummans deīktans sen kuslin struttan. Tapinimilīnts, en zēiman ni idāi. Drezzaws, īst zukkans, diwūlins be undas pippelins.

Pērgimis glāubai

Kērmens ilgan, šlāit zuwinnins, ilgs stags - ērgi 3/5 kērmenes ilgan, debīka galwā, līkutas akkis, austā plattu sen tūlin dāntins. En āustas lunkimmans dwāi ilgas wānsas, na bārdan ketturis īnsas. Rīkisnas plutwan līkutan, adder pastaggiskan plutwan kakinna staggiskan. Rīkisna timran, deznimai ēst kīrsnan, grawwai timraigeltaīnaigallin, wīders geltaīnaigallin.

Sirzdas ermattausnas

  • kērmenes ilgan ērgi 3 m (maksimālai 5 m)
  • swars ērgi 100 kg (maksimālai 300 kg)
Persōniskas pagaptis