Kunnegsgarbs

Iz Prūsiska Wikipēdija
Sākais en: nawigaciōni, laukīsna

Kunnegsgarbs

Kunnegsgarbas satelitiskas auīmsenis

Kunnegsgarbs, dīgi Twānksta (mask. Кaлинингpaд; miks. Königsberg) - mīstan en Sembai, prei āustin stesses Prēigaran en Baltijan. Teinū mīstan ast en Mackāliskai Federaciōnin kāigi galwasmistan stesse kunnegarbas skritin. Gīrbis stēisan būwin bēi 434,9 tūs. en 2006 mettan.

Mīstan bēi ēst gāncai pernaikīntan pa II swītiskan kareūsnan, stesse paggan mūisisku stēisan zēistan ni ast wūraisin kāigi 50 metāi.

Kunnegsbarbs bēi teīktan pra Urdenan en 1255 mettan, en deīktu stesse prūsiskan pillin Tuwangste. Pa prūsan erkareūsnan en 1273 mīstan bēi spārtai auzēistan.

Ezze 1525 Kunnegsgarbs pastāi galwasmistan stesses Princiskan Prūsan. En XVII mettasīmtu Princiska Prūsa pastāi delīks stesse Brandenburgan be en 1701 mettan Brandenburgas elektōrs ast krōniwuns si kāigi Prūsas kunnegs - Friedrich I.

En 1871 Kunnegsgarbs pastāi delīks stesse Mikskātautan.

Pa II swītiskan kareūsnan (1945), mīstan bēi en Perāininslai stēisan Sōcialistiskan Sōwetiskan Repūblikin. Tris metāi panzdau miksiskai mīstas buwīntajai pastāi gūztan en Mikskātautan.]]

Persōniskas pagaptis