Kurkas deinā

Iz Prūsiska Wikipēdija
Sākais en: nawigaciōni, laukīsna

Kurkas deinā - prusiskai swintikai turīntei deīktan en assanis līgunaktin (sillinas 20 - 21). Ēn šan kērdan dēiwini Kurka pagaūne izēitwei en zemman swītan, kwei wīrst pagaūwusi rikaūtun en Wilinnin. Kurka dāst aūgmenimans tērpautun Saūlis pannu be ezze Kurkas dēinai pagaūne izēitwei pa zemmin - tit dīgi en aūgmenimans chlōrofils izēit en saknins be tenēi pagaūne wangīntun fōtosintezin. Enkērdan swintikan zmūnei dīnkaui Kurkai per tenesse dājans senrīnktan en bigāntin mettan. Panzdauma arres winzlē rīnkan iz laūkan ast kliptan ērgi ripīntin mettan, kaddan pa Rāsas swintikans Kurka wīrst būwusi simbōliskai wērptan iz šan winzlin.

En šan subban kērdan ast swintintan:

Persōniskas pagaptis