Kutē

Iz Prūsiska Wikipēdija
Sākais en: nawigaciōni, laukīsna

Kutē

Kutē
enbuwīnsnas areālin

Kutē (dāki) (Corvus monedula L., 1758) — sirzdas pippelis iz sēimin stēisan wārniskan. Enbuwinna wakkariskan Eurāzijan. En Prūsai sirzdai tūlins ligzdawīnts pippelis. En Zēiman debbas kāimenis perskrāida iz zēimamans be dēinans.

Pērgimis glāubai

Pūlas debbas pippelis, ukamazā pērgimi sirzdau sēimin stēisan wārniskan. Abbai gīmtai bārwintan ainawīdai. Kirsnā ebplaugzdisnā, adder winzus be galwas grawwai timraisīwan. Ku wūraisin pippelis ast, stu turri lāukaisins galwas grawwans. Na galwan kīrsnas kelmīks. Akkis gaīlin, wīdaminas iz tālin, teīke kōntrastan sen timran ebplāugzdisnan. Gīwa en kāimenimans, deznimai ēmpiri sen kālwarnins.

Sirzdas ermattausnas

  • kērmenes ilgan zūrgi 33 cm
  • iztēnstisku stēisan skreīlin 67 cm
  • swars zūrgi 230 - 240 g
Persōniskas pagaptis