Līkutasis geggals

Iz Prūsiska Wikipēdija
Sākais en: nawigaciōni, laukīsna
Līkutasis geggals
Līkutasis geggals - enbūwinsnas areālin

Līkutasis geggals - nidebbas pippelas pērgimi iz rīndan be sēimin stēisan geggalin. Enbūwina pusideināwakariskan Eurōpas pussin, sirdan be pussideiniskan Afrikan be pussideiniskan Āzijan. Pippelai iz Prūsan zēimina en wakkariskai Eurōpai be na Sirdazemmiskas Jūres krāntans. Praskrāisenei en pūlin be en lapkrūtin.

Pērgimis glaubāi

Pūrausnas ebārwinsna - pirss kukkan sen sirablawīngei gaīlin blīngan, laiknāi be gurklē kukkan, snappas lunks geltaīnan. Per pūrausnas kīsman - wīrsus kukkan, grawwai be zemman niskīstai gaīlin, laukageltaīna winzus.

Sirzdas ermattausnas

  • kērmenas ilgan: 25–27 cm
  • skreīlin segsnā: 40 cm
  • massi: zūrgi 120–300 g
Persōniskas pagaptis