Līwasmalūns

Iz Prūsiska Wikipēdija
Sākais en: nawigaciōni, laukīsna
Līwasmalūnas zentlin

Līwasmalūns (miks. Liebemühl, pōl. Miłomłyn) - mīstan en zēimiskai Sasnai, prei Ōberlandas Kanālin. Tēnti en mīstu gīwa 2431 buwīntajai. Teinū mīstan ast prei swarewīngin S7 pintin. En mīstu dīlai pīdaskuges klūbs - Tęcza Miłomłyn (Warīsti Līwasmalūns).

Istōrija

Prei pirman en Sasnai buwinnusis sasnīnai, kawīdai en XIII be XIV pastāi erkareūtan ezze urdenīkamans. Līwasmalūns pastāi pagruntintan en lūzei sirzdau XIII be XIV mettasimtan, kāigi Urdenas sargawa. En pagaūseņu stesse XIV mettasimtan pastāi zēistan malūns be pils, be pagār tikka kaupeniskwas wāiss sen pabilīsnan Liwemühl - Malūns prei Līwan. Panzdau pabilisnā bēi pergrēnztan prei Liebemühl, kawīdan pōlai polōnizija kāigi Miłomłyn (Mīlimalūns) Mīstas tikrōman ast iz 1335 mettan. Pa II swītas kareūsnai en 1945 mīstas tikrōman pastāi aumestan (Wūrmis Karris penaikinna 90% Līwasmalūnas), adder etdātan en 1998. Sirzdau 1567 be 1587 en šismu pillin buwinnusis panzdaumai luterāniskai pameddiskai biskūpai. Ōberlandas Kanāls zēistan en XIX mettan. Gelzāpintis sendāsenis sen Austrātin be Marangan ezze 1893 mettan, likwidītan en 1945.

Persōniskas pagaptis