Līwasmistan

Iz Prūsiska Wikipēdija
Sākais en: nawigaciōni, laukīsna
Līwasmistan
Līwasmistan

Līwasmistan (pōl. Miłakowo,miks. Liebstadt) - mīstan en Paguddei, prei appin Līwa. En 2008 mettan en Līwasmistu buwinna 2691 buwīntajai.

Līwasmistas zentlin

Istōrija

  • Mīstan pastāi pagruntintan en 1315 mettan kāigi wāiss prei urdenas pillin. Tenesse miksiskan emnin Liebstadt zentlai "mīstan prei appin Līwa".
  • En mettans1360-1380 pastāne zēistan wūtiska kīrki.
  • En urdenas rānkans ērgi 1525, panzdau en Ercōgiskan Prūsan.
  • Mīstan pernaikīntan en kareūsnamans sen Šwēdans (en 1659 mettan) be sen prancōzins (en 1807 mettan). Staddan pastippan mīstan pastāi pernaikīntan adder en pappas buttu buwinna Napoleons.
  • En 1945 kaddan Swītas Āntras Kareūsnas mīstan pastāi pernaikīntan en 50% be tikka en pōliskan rikaūsnan. Staddan Līwasmistan aumetti mīstas tikrōmin, kawīdan ast etgaūwus en 1998 mettan.
Persōniskas pagaptis