Laūkiska šīrki

Iz Prūsiska Wikipēdija
Sākais en: nawigaciōni, laukīsna
Maldā laūkiska šīrki

Laūkiska šīrki (Gryllus campestris) - wūdas pērgimi iz sēimin stēisan šīrkin. Wīrikai turri ilgan ezze 19 ērgi 23 mm, gennikas ezze 17 ērgi 22 mm plus 8 - 12 mm ilgan stesse ovipositor. Bārwi kīrsnan ērgi laukakukkan, spārtas naggis, kūgiska galwā. Kīrsa kaktan tirtī aks.

Laūkiskas šīrkis rettai sāka, adder labbai bīga. Tēr wirīkai turri geltaīnan mīlinan prei gruntan stēisan skreīlin.

Persōniskas pagaptis