Laukagerta

Iz Prūsiska Wikipēdija
Sākais en: nawigaciōni, laukīsna
Laukagerta

Laukagerta (Perdix perdix) - debīkas enskajjintas pippelas pērgimi iz sēimin stēisan gertiskan (Phasianidae).

Enbūwina ēst pastippan Eurōpan be sirdan Āzijan, en gārbamans ērgi 2500 m k.j.k. Intrōducitan en Zēimiskan Amērikan.

Ēnturs

Pērgimis glaubāi

Gīmtas dimōrfismus ast kuslai pazentlitan. Galwā be pazzuls ōliwiskai sīwan. Kērmenes wīrsus siwabrūnan sen rūdawingins be kīrsnans kīrsawans līntins. Na pettins be skreīlins līkutai gailāi milināi. Kērmenes zems be grawwai sīwan.

Sirzdas ermattausnas

  • kērmenes ilgan 29–35 cm
  • skreīlin segsnā 52–57 cm
  • swars 350–450 g.

Sirdawisku

Laukāi sen garrins be kīrnans.

Maitasnā

Īst aūgmenins, en daggan dīgi bewērbuliskans zwīrins. Bewērbulskai zwīrei ast galwas maitasnā stēisan māldanin.

Persōniskas pagaptis