Luks (mīstan)

Iz Prūsiska Wikipēdija
Sākais en: nawigaciōni, laukīsna
Luks - pawīda ezze azzaru
Muzīkis skūli en Lukku
Tīltan na Lukkas azzaran
Lukkas anzukagelzaīnan gelzāpints


Luks (miks. Lycken, pōl. Ełk) - mīstan en wakkariskai Sūdawan, Lukkas mūteris galwasmistan. En 2010 mettan Luks turēi 57 897 buwīntajans. Mīstan ast sadīntan prei azzarans Luks be Sūnawa be prei appin Luks.

Istōrija

  • Keturnadesīmtas mettasimtas wanga - mīstan bei pagruntintan kāigi preipillisku prei Urdenas pillin.
  • 1445 mettan - mīstan gaūne mīstas tikrōmins.
  • En 1850 be 1893 mettans pastai zēistan dwāi neogōtiskai kīrkei.
  • En XIX be XX mettasiman lamsenin mīstan bēi mazūriskas skatīsnas centran. Ezze 1896 ērgi 1914 mettan dīlai stwi Mazūriska Amziska Pārtija be ezze 1923 mettan Mazūran Drāugija (miks. Masurenbund). En mettans 1896 - 1902 bēi perlazīntan Amziska Awīzi.
  • En metammans 1910-1918 pastāi zēistan anzukas glāizas gelzāpints.
  • Mīstan bēi en 50 % pernakīntan enkērdan ūlinsnan sen Wūrmin Ārmijan en 1945 mettan. En 6 sakkin 1945 mettas mīstas etdātan pōliskai rikaūsnan.

Lukkas pils

Lukkas pils pastāi zēistan na azzaras sallin sēitan sen sāusawan sen dwāi tīnklins. Enkērdas kareūsnas en 1410 mettan pastāi pernaikīntan be etzēistan en šisse mettasimtan wangan. Pa ugnin en 1883 mettan pastāi kitawīdintan en kalūzan, šandēinan ast prazēistan en wāisinbuttan.

En kitēimans billins
Persōniskas pagaptis