Lukuttis

Iz Prūsiska Wikipēdija
Sākais en: nawigaciōni, laukīsna
Lukuttis

Lukuttis (Abramis brama) - zuks iz sēimis stēisan zarātiskan.

Enbuwīnsnas areālin

Pastippa eurōpa zēimiskai ezze Ālpimans be Pirenējans, šlāit Škūtijan be zēimiskan Skandināwijan. Gīwa en kāimenimans en zemmasmu bīgan stēisan debbans appins be en azarammans.

Debs lukuttis. Widātan karakterīngi raulīka.

Ebpeisāsenis

Kērmens grawwiskai plassan be aūktan, prei māldamans sirābliskan, panzdau aūsiskan. Plūtwai galīmbaisirābliskan. Austā teikāi raūlikan, sen kawīdan lukuttis mazzi endītun dubnas baltan be laukītun bewērbuliskans zwīrins. Aūga ērgi tūls nikāi 6 kg swarras (En 1912 mettan en Sōmijai bēi gabtan lukuttis turīwuns 11,5 kg) be ērgi tūls nikāi 80 cm.

Persōniskas pagaptis