Lumbas

Iz Prūsiska Wikipēdija
Sākais en: nawigaciōni, laukīsna
Lumbas
Lumbas enbūwinsnas areālin
Lumbas na pustis zentlin

Lumbas (Brosme brosme) - jūres zukkas pērgimis iz sēimis stēisan zuwēikiskan (Gadidae).

Ēnturs

Ebūwinsnas areālin

Enbūwina zēimiskai-dēiniskan be zēimiskai-wakkariskan Atlāntis Ōceanan na gilluwans ezze 18 ērgi 1000 m be en temperatūrei ezze 0 ērgi 10 grādans.

Pērgimis glaubāi

Kērmens ēnilgan, ērgi 120 cm ilgas, jāuku zūrgi 50 cm. Swars ērgi 30 kg. Turri spārtai ilgan rīkisnas be punninas plūtwan (93-103 strīlas), na krāntans geltaīna be kirsnā sawinzli (dīgi na staggas plūtwan). Na bārdan sūit debīka wansā.

Ekolōgija

Gīwa prei dubnan, īst bewērbuliskans zwīrins be līkutans zukkans. Ast īstan ezze rūnemans.

Rikāitas zentlisnā

Gabtan en debbans kelliskwans, ast ainā iz Eurōpas galwas kōnsumpciōnis zukkans. Tenesse jaknā turri en sin debbans ēlis kelliskwans.

En kitēimans billins
Persōniskas pagaptis