Mīniks (teulōgija)

Iz Prūsiska Wikipēdija
Sākais en: nawigaciōni, laukīsna

Mīniks - Patrīmpas inkarnaciōni. Dajāi izpalsenin be lāiman (en rēmamans dātan pra Lāiman prei gīmsenin). Ast kāimenin papekātajs - en šin funkciōnei turri dīgi inkarnaciōnin kāigi undas zirgs (jūres zirgs) be undas lāniks.

Relaciōnis sen kittans Dēiwans

Mīniks ast Saūlis wīrs be Āustras (anga Deināinas) tāws. Tāns ast enmilīwuns swajjan duktin be ast augrābuns din en dēinan tenesses salūbas sen Aušaūtan. Swāikstiks, Aušaūtas brāti ast pataukinnuns Mīniku trinsnan. Bilāi di, kāi zmūnin be Dēiwan swītan wīrst wanginnus si kaddan Swāikstiks wīrst ergalinnuns Mīnikan. Šisses augrābsnas paggan Perkūns ast kīrpuns Mīnikas prusnan.

Persōniskas pagaptis