Makrēli

Iz Prūsiska Wikipēdija
Sākais en: nawigaciōni, laukīsna
Atlāntiska makrēli

Atlāntiska makrelli (Scomber scombrus) - zukkas pērgimi iz sēimin stēisan makrēliskan (Scombridae).

Ēnturs

Pērgimis glaubāi

Kērmens anzukan, cilindriskan, sen debban āustan en wangiskai ensadīnsnan. Dwāi rīkisnas plutwāi. Rīkisna sen kīrsnans sawinzlins galimbawīngi adder zalawīngi, zemman lāukan. Šlāit plūsnas dumslin. Kakinna ērgi 60 cm ilgas, jāuku zūrgi 30 cm. Gīwa ērgi 17 mettan wūran, pastāne sārpu sēntei 3 mettan wūran.

Perbuwīnsnas areālin

Ēnilgan eurōpiskans be amērikaniskans Ātlantis Ōceanas krāntans, pussideiniskai-wakkariskan Baltijas delīks, Sirdazemmiskas be Kīrsnas Jūris, na gillins ērgi 1000 m. En Baltijai tīnka pa tūlninsnan be etplūja pirzdau zēiman.

Gīwatas wīds

Makrēlis ast wāndrawitei zukkai. En assanin be zēiman tenēi maitāi si prei dubnan idāntei en galwas delīku bewērbuliskans zwīrins. Ezze wassarai tenēi teikāi kāimenins be pagaūne wāndrautwei prei tenēisan tūlninsnas areālins. En tūlninsnas kīsman makrēlis īst planktōnan, panzdau teikāi mazzans kāimenins be meḑāi mazzans zukkans.

Rikāitas zentlisnā

Gabtan en debammans kelliskwans.

Ekolōgiska zentlisnā

Ast īdis per pērgimins stēisan mūisesan zukkan

Persōniskas pagaptis