Malsakuks

Iz Prūsiska Wikipēdija
Sākais en: nawigaciōni, laukīsna
Malsakuks - kīrki be gnesnas turmus
Maslakuks iz pippelas dīran
Malsakuks - pils

Malsakuks (pōl. Melzak(Pieniężno), miks. Mehlsack) - mīstan en pussideiniskai Wārmin prei appin Walskā.

Istōrija

En mīstas deīktu ēmpirzdan bēi prūsiskas pils. Pirmā enpeisatā tenesse pabilisnā bei 'Malcekuke', ka zentlāi 'Kaūkan pils' ikāigi en pillis deīktan bēi ēmpirzdan Kaūkan pils. Pulka zūrgi Maslakukan bēi bilītan Wēwa. En 1282 mettan ši pulka pastāi dātan bīskupu. Ezze 1312 mettan Malsakuks turēi mīstas tikrōmin, kawīdans ast aumettuns pa II Swītas Kareūsnan debbas ārdisnas paggan. Mīstas tikrōmis pastāi etgaūtan en 1971 mettan. Enkērdan II Swītas Kareūsnan prei Malsakukan pastāi ergalīntan mackāliskas generāls Īwans Černiachowskis, kasmu pōlai pa kareūsnan ast zēidusis pamīntlin.

Pamīntlis

  • Sw. Pāulis be Pīteres kīrki iz XIV mettasimtan;
  • Pils iz XIV mettasimtan;
  • Rādasbutan iz XIV-XV mettasimtan;
  • Gelzāpintis tiltan 30-mētras aūktan be 160 mētras ilgan iz 1885 mettan, etzēistan en 1950 mettan;
  • Gnesnas turmus iz 1905 mettasimtan;
  • Generālas Īwanas Černiachowskes statūja]
Persōniskas pagaptis