Mandelbrotas tūlisku

Iz Prūsiska Wikipēdija
Sākais en: nawigaciōni, laukīsna
Mandelbrotas tūlisku
Mandelbrotas tūliskwas subapalīgisku

Mandelbrotas tūlisku - Tūlisku stēisan deīktan na plassan, kawīdse krānts turri fraktāliskan struktūrin. Pastāi aupaltan en 1978 mettan pra prancōziskan matemātikerin Benoît Mandelbrot prei enlaukīsnan stēisan Kleinas gruppin.

Definiciōni

Mandelbrotas tūlisku ast tūlisku stēisan deīktan na kōmplaksiskan plassan, per kawīdans rīpawisku dātan rekursīskai pra polinōman z_{n+1}=z_n^2+z_0 be pagaunintī si ezze šismu deīktan ni bīga en bewangibin:

\{z_0: \forall n \ |z_n|<\infty\}

Mazīngi waidīntun, kāi rīpawiskwas arāikintisku ast liguzentlīnti, kāi eraīnas rīpawiskwas elamēntas mōdulin būlai arāikintan pra 2:

\{z_0: \forall n \ |z_n|<2\}

Tūliskwas bildes generisnā

Antrā fōrmuli turri praktiskan zentlisnan, kaddan gīrbaui di tūliskwas elamēntans kōmputeriskai. En praksei izbanda di, anga en wangiskasmu gīrbin stēisan zāngan rīpawisku palaīde en kellu stesse strīlin 2. Gīrbis stēisan elamēntan palaīdintin en kellu ast staddan tulkautan na deīktas bārwin.

Pāusas aplikaciōni glaubantī Mandelbrotas tūliskwan: http://prusaspira.prusai.org/mandelbrot

Tūliskwas struktūri

Mandelbrotas tūlisku turri subapalīgiskwas swajawīdiskwan. Mandelbrotas tūlisku ast taūwu sēitan sen Julias tūliskwan

Persōniskas pagaptis