Mazūrium

Iz Prūsiska Wikipēdija
Sākais en: nawigaciōni, laukīsna
Mazūrium

Sadīnsna en periōdiskai tappalin
Atōmas gīrbis: 43
Atōmas massi: 98 u
Elaktrōnan kōnfiguraciōni: Kr 4d5 5s2
Izotōpai: stabīlai: 97Ma, 98Ma, 99Ma
Kāmstis: 11500 kg/m3
Tīrpsnas temperatūri: 2430 K 2156,85 °C
Bīrgsnas temperatūri: 4538 K 4264,85 °C
CAS nummeri: 7440-26-8

Mazūrium (Ma (Tc), latt. technetium) - kēmiskan elamēntan iz gruppin stēisan praēiseniskan metallin. Tennan bēi pīrman kēmiskan elamēntan gaūtan kunstiskai.

Persōniskas pagaptis