Medenīks tattarwas

Iz Prūsiska Wikipēdija
Sākais en: nawigaciōni, laukīsna
Medenīks tattarwas - wīriks
Medenīks tattarwas - gennika

Medenīks tattarwas (Tetrao urogallus) - debbas pippelas pērgimi iz sēimin stēisan gertiskan (Phasianidae).

Ēnturs

Enbūwinsnas areālin

Medēi ezze Šutlandu ērgi sirdan Sibērijan. En Prūsai tēr en Mītapilis graūdenins.

Pērgimis glaubāi

Medenīks tattarwas ast ukadebīks Eurōpas pippelis iz rīndan stēisan glāubintin Galliformes. Eīskus gīmtas dimōrfismus ast widātan. Wīriks turri debīkas zānšas debban. Galwā, winzus be punninan kīrsnan sen pailgintans mīlinans. Bardā dīgi kīrsnan sen ilgaisins be stūrnans plāugzdans. Snaps geltaīnan, pakrēiwintan. Skreīlis be rīkisna kukkan sen gaīlin mīlinan na pettin. Stags kīrsnan sen gaīlins mīlinans, ilgan be ebskrittan. Zūrgi akkin wūrmin mīlinan. Kērmenes zems ast kīrsnan. Naggis paāugtan sen plāugzdans.

Gennikas bārwis preiminijja sāusan zallin be lappans, aūglis zūrgi akkin ast kuslai widātan. Gurklē ainawīdai kukkan. Palīgun ebplaūgzdisnan turri šāi maldāi.

Mazzi skrīzintun si sen tattarwan.

  • kērmenes ilgan: z. 65 cm (gennika), z. 100 cm (wīriks)
  • Skreīlin segsnā: z. 98 cm (gennika), z. 135 cm (wīriks)
  • Swars: z. 2,5 kg (gennika), z. 6,5 kg (wīriks)

Sirdawisku

Enskajjints pippelis. Ēmpirsin tensijja wūrans graūdenins sen lāiman āgan pussikirnan klādan, sen skujjan meddins be zangeīnans. Aulānke zmūnins.

Maitasnā

En zēiman en galwas delīku īst skujjan. En daggan wēisins be wūdans.

Persōniskas pagaptis