Milninni

Iz Prūsiska Wikipēdija
Sākais en: nawigaciōni, laukīsna
Milninni

Milninni (Vaccinium myrtillus L.) - tulamettiskas aūgmenes pērgimi iz sēimin stēisan wīrsiskan (Ericaceae). Ast paplattintan en Āzijai, Eurōpai be Zēimiskai Amērikan en areālamans sen arktiskan adder mattawingin klimātan.

Pērgimis glaubāi

Milninni ast pusikīrna kakinantī ezze 15 ērgi 60 cm aūktas. Lapāi pautawīngi, sen astran wāngan be īnsan stagīkan, iz wīrsun timrazallin be blīnginanti, iz zemman lāukaisin. Pirzdau zēiman krūja. Kweitēi kabāntei iz lappan lunkans, rōzainawingi-zalawīngei prei gaīlarōzainans. Wēisis ast kīrsna agā.

Ekalōgija

Pusikīrna, kweitāi ezze saķķu ērgi sīmenin. Kweitēi ast enweisīntan pra wūdans. Wēisis ast sārpu dwāi mīnsei pa enweisīnsnan. Rugtamilintī aūgmens.

Terpausnā

Āgas ast īdaminan be gardu. Walnina widāsnas astran, šlāitewingi pa miglin. Lappand tērpaui di prēi mīzalas be gramāsnas sistēman endegsenins be kāigi pagalbas sirdan prei cukkeres enwārgsenin, beggi turri en sin glikōninins - substanciōnins dīlantins palīgu kāigi insulīni.

Persōniskas pagaptis