Nabetta

Iz Prūsiska Wikipēdija
Sākais en: nawigaciōni, laukīsna

Nabetta - mašīnis delīks, ukadeznimai stesse cīlindriskan wīdan, kawīds wella si ebzūrgi swajjan assin, kawīds papīda welsnas mōmentan, adder ast pabrandīntan sen welsnas be lānkintin mōmentan. Na nabettan mazzi būtwei preidrūktintas elamēntis kāigi kelāi, skaitāi, swartāi be t.t.

Nabettas gaddingis:

En kitēimans billins
Persōniskas pagaptis