Niaubilintī gūlbs

Iz Prūsiska Wikipēdija
Sākais en: nawigaciōni, laukīsna
Niaubilīnti gūlbs


Niaubilīnti gūlbs (Cygnus olor (J.F. Gmelin, 1789)) - debīks, pintegaūjants undiskas pippelis iz sēimin stēisan antiskan, enbuwinānts Eurāzijan ezze Jutlandiskai Pussisalin ērgi Pacīfikan. Prōskraisenei en III - IV be IX - XII. Zēimaui en Eurōpai, zēimiskai Afrikan be sirzdai be pussideiniskai Āzijan.

Pērgimis glāubai

Wīrikai mūisesan nikāi gennikas, Eraūgusis pippelai gaīlin, snaps wūrmin, prēi pagaūsenin kīrsnas aūglis (prēi wīrikans mūisesan). Naggis kīrsnan. Stāi maldāi sīwan (gaīlin ezze tīrtasmu gīwas mettan), adder preipalla dīgi gaīlai ezze gīmseņu. Plūjantei imma winzun en litteras "S" wīdu, adder skreīlins erlānge kāigi burrins. Eraūgusis ni nirsta, šlāit stāi maldāi mukka nirtwei.

Sirzdas ermattausnas

  • kērmenes ilgan zūrgi 150-170 cm
  • iztēnstisku stēisan skreīlin ērgi 235 cm
  • gnettan ezze 8 ērgi 12,5 kg
Persōniskas pagaptis