Pāitaran

Iz Prūsiska Wikipēdija
Sākais en: nawigaciōni, laukīsna
Pāitaran
Grēkiskai emnei stēisan Pāitaras lāuksnan
Pāitaran en pōwurmiskwai - auīmsenis iz Spitzeras taliskōpan

Pāitaran (dīgi: septinnis sēstras, gertīkas) - etwertan lauksnakraūwan en Pergrūbres lauksnarīnkseņu, en Messieras katalōgu pazentlitan kāigi M45. Tennan ast delīks nūses galaktikin, Pippelin pintis.

Swajawīdisku

  • Turri ēn sin zūrgi 500 lāuksnans.
  • Desīmt ukalāukaišas widātas lāuksnas en Pāitaru ast galīmbai kaūkarai. Tenēisan lāukan ast sirzdau 3,0 - 5,9 stesse laūksnas debban (40 - 100 rēizai lāukaisin nikāi Saūli).
  • Turri zūrgi 100 milōnans mettan, ast 50 rēizans māldaisin nikāi Saūli.
  • Etālisku ezze Zemmei ast sirzdau 380 - 541 swaikstamettans.
  • Debban zūrgi 12 swaikstametāi.

Japāniskai Pāitaran ast Subaru. Dizītawas Subaru zentlin waidinna Pāitaran.

Persōniskas pagaptis