Pēnpala

Iz Prūsiska Wikipēdija
Sākais en: nawigaciōni, laukīsna
Pēnpala
Pēnpalas pāutai

Pēnpala (Coturnix coturnix) - sirds wāndrawints pippelis iz sēimin stēisan gertiskan (Phasianidae). Enbūwina ēst pastippan Eurōpan, sirdan Āzijan be zēimiskan Afrikan. Preiskrāida en zallawan be etskrāida en daggin-sillinan. Zēimina prei Sirdazemmiskan Jūrin, en zēimiskai Afrikan be en Mazzan Āzijan.

Ēnturs

Pērgimis glaubāi

Ebplaugzdisnā kukkan sen preidātan geltaīnan. Na timraisin, rīkisnas pāusan ēit ēnilgas lāukaisis sawinzlis. Kīrsa akkin krēmiska bruwī, kīrsa kawīdan ēit laukā sawinzli. Pagurklē gaīlin, prei wīrikan sen kīrsnan mīlinan.

Sirzdas ermattausnas

  • Kērmenes ilgan: 18-19 cm
  • Skreīlin segsnā: 34-36 cm
  • Kērmenes swars: 110-140 g

Sirdawisku

Laūkai sen prassan, mārkai weisijjai be pelkis. Īst aūgmenins palāimintan sen bewērbuliskans zwīrins.

Ligzdan

Na zemmin ebstegtan sen aūgmenins. En zallawan adder sīmenin gennika lazinna 7-16 pāutans, na kawīdans sīnda 17 dēinans.

Persōniskas pagaptis