Pōwurmisku

Iz Prūsiska Wikipēdija
Sākais en: nawigaciōni, laukīsna
Garres auīmsenin en pōwurmiskwai
Stan subban garrin en widāminan swāikstan

Pōwurmisku (ēng. Infrared - IR) - elaktrōmagnetiska strilausnā sen bāngas ilgan sirzdau 780 nm be 1 mm. Strilausnā sen īnsaisin bāngas ilgan ast wīdaminan swāikstan, sen ilgaisin ast radijas bāngas.

Eraīns fizīskas kērmens sen temperatūrin aūktaisin nikāi abzōlutan zerō, izlaīša tappjas strīlausnan, kawīdses distibuciōni ast palīgu izwanginewīngi kīrsnas kērmenes strīlausnas sendelīsnai. Ku tappjaisin ast kērmens, stu distibuciōnis maksimum ast en ilgaisimans bāngans. Per kērmenins en nōrmalins temperatūrins (zūrgi 300 K) šin maksimum ast en pōwurmiskwas ebīmseņu.

Pōwurmiskwas padelisnā

  • taūwa pōwurmisku - bāngas ilgan: 0,78 - 5 µm
  • sirzda pōwurmisku - bāngas ilgan: 5 - 30 µm
  • talā pōwurmisku - bāngas ilgan: 30 - 1000 µm

Istōrija

Pōwurmisku pastāi aupaltan pra Williaman Herschelin - tāns ast izbandāwuns sen termōmetran, kelli energījas pīda šlaitawīdas bārwis stesse swāikstan spellautan pra prizmātan. Tāns ast nadirīwuns, kāi ukadīwai termōmetru āista, kaddan bēi en laūku per wīdaminan wūrmin swāikstan. Tāns ast rīpawuns, kāi Saūlis strilausnā turri dīgi niwīdaminan delīkan.

Persōniskas pagaptis