Pūkis (zuks)

Iz Prūsiska Wikipēdija
Sākais en: nawigaciōni, laukīsna
Pūkis
Pūkis - enbūwinsnas areālin

Pūkis (Gymnocephalus cernua) - zukkas gaddingi iz sēimin stēisan azzegiskan (Percidae).

Enbūwinsna be sirdawisku

Enbūwinna ēst pastippan Eurōpan šlāit zēimiskans, wakkariskans be pussideiniskans krāntans. Buwinna en azarammans, debīkamans appins, preikrāntiskamans sūringins undans. Aulānke dīwai tēnkantins appins be spārtai paāugtans undans. Gīwa en gilluisimans undans, prēi dubnan, en kāimenimans, deznimai sen māldans azzegins, stārkans be zarātiskans. Dargan ezze undas dērgsnai.

Pērgimis glaubāi

Kakinna sirdai 15-20 cm ilgas, maksimālai ērgi 25 cm. Kērmens kuslai kūmpan, zallawingi sen timrakukkans mīlinikans, eīsku grawwas līnija. Stegtan sen spārtai ensadīntans, malkans zuwinnins. Wīderas plutwāi sadīntan pa kreklas plūtwans. Rīkisnas plutwāi sejja si. Āustan līkutan sen malkans dantīkans. Žaūnas apstākli wangīntan sen astran kāubrin.

Rīkisna siwazallin adder kukazallin, grawwai lāukaisin, wīders geltaīnawingei gaīlin. Staggas be rīkisnas plūtwan siwakukkan, lasīntan sen timrans mīlinikans. Wīderas be punninas plutwāi ast timrageltaīnan adder siwawūrmin.

Maitasnā

Maitāi si ukaintensīwai ankstāinan, Šāi maldāi īst planktōnan be bentōss, šāi wūrai īst bewērbuliskans zwīrins iz bentōsan be pāutans kitēisan zukkan.

Persōniskas pagaptis