Pabītei

Iz Prūsiska Wikipēdija
Sākais en: nawigaciōni, laukīsna
Kīrki en Pabītimans, kwei bēi izpeisātai prūsiskai katekīzmai

Pabītei (mack. Романово, miks. Pobethen) - kāims en Sembai, zēimiskai ezze Kunnegsgarbu, prei appin Bītis.

Istōrija

Bēi jāu enpeisātan en appumans en 1258 mettu kāigi Pobeti. En XIII metsimtas wāngai bēi zēistan teutōniskas pils, kawīds pastāi pernaikīntan en 1525 mettan enkerdas būrin senskīsnan be ezze šan kērdan ni etzēistan. Stalāi wakkariskai ezze kīrkei, na pusisallin na Malūnas Ūran.

Kīrki bēi zēistan en XIV metsimtan iz laūkas stabbans be tīgelins. Bēi lāimai grazzintan be mālarautan. Pa mackālisnan rikaūšnan bēi tērpautan kāigi karwan. En 1988 stāgs ast izkrūwuns.

En mettans 1540-1575 kīrkis preddikeris bēi Ābels Wills, kawīds ast perlazinnuns prūsiskans katekīsmans.

En kitēimans billins
Persōniskas pagaptis