Pelanna (ōptiki)

Iz Prūsiska Wikipēdija
Sākais en: nawigaciōni, laukīsna

Pelanna - deīktan kwēi prapjaūne si pa praēisenin pra ōptiskan ensadīnsenin strīla (ōptiki) (anga tenēisan prailgīnsenei) iz mōnochrōmatiskan, pagaūwingi parallalin winzlin, kawīda ēit pa ōptiskan assin be ast infintezimālai anzukan. Pelannas mazīngi definītun per wissans bāngans, dīgi elaktrōmagnētiskans per wīdaminan spektran be akūstiskans.

Pelanna mazzi būtwei izarwi, ik ast deīktan kwēi strīlas prapjaūne, adder reddiskan, ik ast deīktan kwēi prailgīnsenei stēisan strīlin prapjāune.

Per izarwins winzlins, kawīdas ni ast neggi infintezimālai anzukan neggi mōnochrōmatiskan, pelanna ni ast aīnan deīktan. Per nimōnochrōmatiskan winzlin kittas bārwis pelannina si en kitēimans deīktans (chrōmatiska aberaciōni), adder per plattuns winzlins (sfēriska aberaciōni).

Persōniskas pagaptis