Pelannas etālisku

Iz Prūsiska Wikipēdija
Sākais en: nawigaciōni, laukīsna

Pelannas etālisku - etālisku na ōptiskan assin sirzdau ōptiskan elamēntin be tenesse pelannan. Ik elamēntis stāran ni ast prēipaus laīdiminan, adder sta ast ōptiskas ensadīnsenis, staddan pelannas etālisku ast etālisku sirzdau pelannan be galwas deīktan stesses elamēntis adder stesse ensadīnsenin.

Pelannas etāliskwas zentlin

Kaddan pelanna lanza na stan subban ensadīnsenes pāusan ka krujantī winzlē, staddan pelannas etālisku turri negatīwan zentlin. Ik na āntran pāusan nikāi winzlē, staddan zentlin ast pōzitiwan.

Persōniskas pagaptis