Peraīnintan Amzin Ōrganizaciōni

Iz Prūsiska Wikipēdija
Sākais en: nawigaciōni, laukīsna
PAO karengus
Tāutaskarti waidinānti PAO streīpstans sen pazentlitan enēisnas kērdasetrapan.

     1945 (pirminai streīpstai)

     1946–1959

     1960–1989

     pa 1990

     ōbserwatōrai

Peraīnintan Amzin Ōrganizaciōni (ēng. United Nations, UN, pranc. Organisation des Nations Unies, isp. Organización de las Naciones Unidas, mack. Организация Объединенных Наций Organizacyja Objedinionnych Nacyj, arāb. الأمم المتحدة al-Umam al-Muttahida, kin. 联合国 Liánhéguó) - ōrganizaciōni stēisan wālstin, kawīdai ast erzinātan ōficialai pra PAO Sārgiskwas Wāitin. Pagruntintan en 24 spallinan 1945 mettas.

PAO kakīnslis

  • Sirzdauamziskas pakkajas palaikasnā, sen kōlaktiwan be pakawīngin pastangan.
  • Ginniskwan relaciōnin sirzdau amzin etwijasnā, na gruntan stēisan subaulamsnan be liguenwarīnsnan.
  • Etwerpsnā stēisan kōnkretan sirzdauamziskan prōblaman (ekonōmijas, perōniskwas, kultūris, humanitāran adder stēisan zmūnes tikrōmin) na gruntan stēisan sendrāugidīlasnan be erzināsnan stesses līgibin stēisan rassin, gīmtan, billin, kōnfesiōnin.
  • Busnā centran per amzin segīsenin koōrdinisnan en drāugan kakīnslin emnin.
Persōniskas pagaptis