Pergrūbris (dēiws)

Iz Prūsiska Wikipēdija
Sākais en: nawigaciōni, laukīsna
Pergrūbris - glaubāli iz Grōdnas krūgan, kwei bēi glaubātan wisāi baltiskas zōdiakas zentlai

Pergrūbris - Dēiwas Ukapirmas wassariska inkarnaciōni. Deznimai waidīntan kāigi jadātajs na stabbiskan zīrgan. Izēit iz dāngun kāi wēisinlai Zeminan en swintikamans Pergrūbri, kaddan Saūli enēit en Pergrūbres zentlin.

Teulōgiska zentlisnā

Ērgi Pergrūbrin aūgmenija aūga iz lāndas substāncins (ēntrewingin pannu) karwintans pa zemmin en assanin. Ezkaddan Pergrūbris wēisina Zeminan, tenā mazzi jāu etwijātun si tērpawintei Saūlis pannu, beggi lappai etwerre si. Akīwistai, wēisisna ast ainatīngis prōcess, prēi šlaitawīdans aūgmenins lapāi etwerre si en kittan kērdan. Pēr simbōliskan mōmentan laikka di berzin lappan etwersnan, kawīda audāi si zūrgi Pergrūbrin.

Pa wēisisnan (dāngiska salubā) Zemina pastāne martī be dīgi per zmūnins salūban kerdā pagaūne pa Pergrūbrin.

Sinkretismus

En kriksţānisku Pergrūbris ast sēitan sen swīntan Jōrgin - tāns dīgi jadāi na zīrgan be tenesse deinā ast akrāts en Pergrūbrin.

En kitēimans billins
Persōniskas pagaptis