Pergrūbris (zentlin)

Iz Prūsiska Wikipēdija
Sākais en: nawigaciōni, laukīsna
Pergrūbris - glaubāli iz Grōdnas krūgan, kwei bēi glaubātan wisāi baltiskas zōdiakas zentlai

Pergrūbris - zōdiakas zentlin, etrānti kīsmu sirzdau 20 sakkin be 20 zallawan. Pirzdau 2500 mettans, kaddan zōdiaks gimma Saūli en šismu kīsmun bēi en Pergrūbres lauksnarīnkseņu. Teinū, zemmis nutaciōnis paggan zentlai be lauksnarīnksenei tenēimans etrāntei ni ast preitarīngi.

En prūsiskai kultūrin

Zentlas emmens ēit ezze wassariskai Dēiwas Ukapirmas inkarnaciōnin - Pergrūbŗu. Kaddan Saūli enēit en šin zentlin Zemmina pastāne martī be aūgmenija pagaūne tērpautun Saūles pannu.

En kitēimans zōdiakans

En lattinisku zōdiakan šis zentlin ast bilītan Lāniks (Taurus).

En kitēimans billins
Persōniskas pagaptis