Pilkeris

Iz Prūsiska Wikipēdija
Sākais en: nawigaciōni, laukīsna
Pilkerai

Pilkeris - kunstiskas glaūderis tērpautan ukadeznimai en jūres zukausnai. Ast teikātan iz stāran metallas gabtan, perzūrgautun en aīnan anga dwāi ānkerins. Mettalas stāran etšlaitinna din ezze supināntin darrin. Pilkeris mazzi turītun ezze delli grammans, per gabsnan en sekkumans undans ērgi delli kilōgramans per gabsnan iz laīwans. Pilkeris ast ebstegtan sen lakkan pakūntinantin din ezze sūrun jūres undan.

Sen pilkerins zukkaui di metāntei dins tāli be gēidintei kaddan pilkers wīrst kakinnuns dubnan. Tūlisku stēisan īmsenin ast en šin fāzin, ka mazīngi pazinātun pa energiskan dalkis dribbinsnans. Kaddan glaūderis kakinna dubnan, dalkenīks raūne di ūnzai be etkūmps gēide kaddan pilkeris wīrst kakinnusi dubnan nadirīntei dalkis wangan. Panzdau āntrina tīt segītun, ērgi pilkeris ni wīŗst būwuns pa laīwan.

Na pilkerins gabja di drezzawans jūres zukkans kāigi zuwēikis, kīrsnas zuwēikis, silliki, makrēli. Zūrgi 80 % zuwēikei gabtan en Baltijai na dalkin ast gabtan na pilkerins.

En kitēimans billins
Persōniskas pagaptis