Pirmā dināmikis ensadīnsna

Iz Prūsiska Wikipēdija
Sākais en: nawigaciōni, laukīsna

Pirmā dināmikis ensadīnsna - pōstulats, kāi ekzistijja referēncis sistēman, bilītan per inerciskan sistēman, en kawīdsmu kērmens, na kawīdan ni dīlai niainā warē, palikka anga skatta si sen ainatīngin skatīsnan. Ik ekzistijja aīnan stawīdan sistēman, ekzistijja tenēisan bewangiskai tūlin, tenēi wisāi skatta si relatīwai subēimans sen ainatīngin skatīšnan anga palikka.

Transformaciōni, kawīda wedda iz aīnan inerciskan sistēman en kitawīdan, ast bilītan per Galilējas transformaciōnin

En ōrginalasei, Newtōnas fōrmulisnan:

  Lex I. Corpus omne perseverare in statu suo quiescendi vel movendi uniformiter in directum, nisi quatenus illud a viribus impressis cogitur statum suum mutare.
Persōniskas pagaptis