Prastasis kalmens

Iz Prūsiska Wikipēdija
Sākais en: nawigaciōni, laukīsna
Prastasis kalmens
Kalmenes rizamōfrai

Prastasis kalmens (Armillaria mellea) - īdaminas blakīkan krimmas pērgimi. Aūga en mūisesai Eurōpas delīkan en medemmans be rettais en saddamans.

Swajawīdisku

Aūktan stēisan weišakērmenin ezze 50 ērgi 200 mm. Weišakērmenei aūga kāigi parazīts anga saprōfits na kalmans stēisan gīwan anga aulaūtan garrin, ērgi 5 m kīrsa zemmin. Kappas diāmetri ezze 30 ērgi 120 mm. Prēi māldanins pusiskrittan be auktuman, pastegtan sen ilzins, prei wūranins plassan be naggan. Kaps ast medugeltaīnan - medukukkan, ilzis ast mālkan be timran, kāmstuišai en kappas sirdu. Blakīkai gaīlawingi.

Kalmens teikāi rizamōrfans - ilgans krimlis ōrganans, kawīdai mazzi ēitwei en zemmin anga enilgan garres saknes na tālins etāliskwans. Tenēimans dīnkun kalmens mazzi infekcītun nawwans garrins.

Persōniskas pagaptis