Prastasis pūris

Iz Prūsiska Wikipēdija
Sākais en: nawigaciōni, laukīsna
Prastasis pūris

Prastasis pūris (Gryllotalpa gryllotalpa) aīns iz ukamūisesan prūsiskans wūdans. Gīwa en tunnelamans pa zemmin, kwēi īst bewērbuliskans zwīrins. En naktin izēit na zemmis wīrsawiskwan. Larwi idēntiskan kāigi imagō (kāigi prēi wissans prastaskrēiliskan). Gīwa ezze dwāi ērgi ketturins mettans.

Ilgan ērgi 6,2 cm, iztēnstisku stēisan skreīlin ērgi 4 cm. Bārwintan kukkai, zemmawai lāukaisin. Sargāi swajjans pāutans be papekāi swajjans larwins.

Persōniskas pagaptis