Prastasis wilkazuks

Iz Prūsiska Wikipēdija
Sākais en: nawigaciōni, laukīsna
Prastasis wilkazuks (tūls auīmsenei: [1])
Prastasis wilkazukkas perbuwīnsnas areālin

Prastasis wilkazuks (Anarhichas lupus) - sūrundiskas zuks iz sēimin stēisan wilkazukkan. Dīgi bilītan per rāiban wilkazukkan, adder atlāntiskan wilkazukkan. En dānisku be šwēdisku tenesse pabilisnā zentli "jūres katta", adder en nōrwigisku, īslandisku "stabagreūztajs".

Perbuwīnsnas areālin be sirdawisku

Prastasis wilkazuks perbuwinna en zēimiskasmu Atlāntis Ōceanu be preisēitans jūrins (rettai ebtiktan en Baltijai). Gīwa na gilliskwans ezze 1 ērgi 500 m.

Swajawīdisku

Wilkazuks ast ērgi 150 cm ilgan be turri ērgi 23,6 kg swarras. Galwā ast debīkan be cīlindriskan, adder panzdau kērmens pastāne būtwei grawwai plassan. Kērmenes bārwi mazzi būtwei rūdai-kukkan, ōliwiskai zallin adder sīwaigalīmban. Zuwwinis ast līkutan be kliptintan en keūtai. Kīrsawai kērmenes ēit 10-15 wertikālas timras sawinzlis enēntis na rīkisnas plūtwan. Krēklin plutwāi ast debban ebskrittan, adder wīderas plutwāi ni ast.

En kitēimans billins
Persōniskas pagaptis