Saūlis wītra

Iz Prūsiska Wikipēdija
Sākais en: nawigaciōni, laukīsna
Saūlis wītra de tenesses sendīlasna sen Zemmes magnētiskan laūkan

Saūlis wītra - karwīntan delīkans struttan tēnkanti iz Saūlin en wissans līnkuns. Saūlis wītra etpīda matērijan iz Saūlin en dīwu 109 kg/s.

Sendīli

En Saūlis wītrai ast galwas prōtonai be elaktrōnai sen enērgijan zūrgi 0.5 keV, adder enkērdan Saūlis blīnginsnan enērgija mazzi būtwei ērgi 1 GeV. Jōnan sendīli en wītrai ast palīgu kāigi en Saūlis krōnei.

Lunkes padelīsna

Saūlis wītras dīwan ast ukaspārtaisi prei Saūlis pōlins, adder en ekwatōras plassan ast zūrgi dwāi rēizan mazzan. Prēi Zemmin šin dīwan ast ezze 200 ērgi 889 km/s, adder sīrdan ast 450 km/s.

Sendīlasna sen Zemmes magnētiskan laūkan

Zemē ast pakūnstan ezze Saūlis wītrai pra tenesses magnētiskan laūkan. Delīkai gabtan pra laūkan ēit pa helissan ērgi zemmis pōlins be stwen dīlina Zēimas swāikstan. Saūlis wītra defōrmija zemmiskan magnētiskan laūkan, subba ast defōrmitan pra galāktiskan wītran.

Persōniskas pagaptis