Sarki

Iz Prūsiska Wikipēdija
Sākais en: nawigaciōni, laukīsna
Sarki


Sarki (zaggata) (Pica pica) - sirzdas enskajjints ligzdawīnts pippelis, enbuwinānts Eurōpan, mūisesan Āzijas delīkan, be zēimiskai-wakkariskan Afrikan. Šlāit Iberīskan Pusisallin tenā ast ainagimmusi pērgimi iz gaddingin stēisan sarkin, iz sēimin stēisan wārniskan.


Pērgimis glāubai

gaīlai-kīrsna ebplaugzdisnā sen metalliskan blīngan, ilgs stags. Glwā, snaps, gurklē, skreīlis, kērmenes wanga be stags timraikīrsnan, lāukiskai etšlaitīntan ezze gailāmans kērmenes delīkans.


Sirzdas ermattausnas

  • kērmenes ilgan zūrgi 45 cm
  • iztēnstisku stēisan skreīlin ērgi 50 cm
  • swars zūrgi 150-240 g
Persōniskas pagaptis