Sasnā

Iz Prūsiska Wikipēdija
Sākais en: nawigaciōni, laukīsna
Prūsas tāutaskarti sen Sāsnan

Sasnā - regiōni en pussideiniskai Prūsan, kwēi būwinusis sasnīnai. Regiōni ast sirzdau Nīdan, Drewentin be Wellin. Ezze deinammans ast arāiks sen Galindan, ezze zeimawakarammans sen Pameddin be zeimammans sen Paguddin. En sirdametsimammans, pa kareūsnans sen Pōlin, teritōrijan bēi ēst šlaitzmūniskan. Prūsai, kawīdai pragiwīja, bēi asimilātans sen Mazūrans.

Mistāi: Amellingi, Lūbawa, Nīdaspils, Welliskas Lēcbargs, Saldawa, Austrāti, Līwasmalūns.

Persōniskas pagaptis