Sasnīnai

Iz Prūsiska Wikipēdija
Sākais en: nawigaciōni, laukīsna

Sasnīnai - prūsiskan gintu, kas buwinnus en pusideināi stesses Prūsan. Tenesse teritōrijan bēi blāndewingi pabilītan "sasnin zemē". Stan ast tit bilītan amziska etimōlogija. Sasnīnan pillis bēi en Nowy Dwór, Księży Dwór, Narzym be Gródki be taūwu kāiman Rybno. Dīgi ast druwiminan, kai tenēi zēidi pillin en Saldawai, kwei panzdau bēi Miksiskas Urdens.

Kaddan Miksiskas Urdens prei Sasnan perēit(XIII mtsm.), sasnīnai bēi līkutan gintu. Kareūsnas sen pōliskans be mazzawiskans wāldnikans en XI mettasimtu segēi, kai en Sasnai ni bēi per tūlin zmūnins. Šai, kawīdai pragiwija, pastāi asimilitan sen Pōlins be Miksins.

Pa Sasnīnamans ni bēi per tūlin deīktan pabilīsnans, adder delli palaīdi. Kāimai Perlauks, Kurkai, Gardinai, mīstan Saldawa druwiminai turri prūsiskan pertīksnan.

En kitēimans billins
Persōniskas pagaptis