Seinā (azzaran)

Iz Prūsiska Wikipēdija
Sākais en: nawigaciōni, laukīsna

Seinā - azzaran en Sēinan pulkan. Pra azzaran tēnka appi Seinā, prei tenesse krāntan mīstan Seināi. Azzaran turri līnan-līdin tīpan. zūrgi 30% stesse wīrsawiskwan teikāi iznistai aūgmenei(helōfitai) adder zūrgi pussin aūgmenei sen teikāntins anga nirstans lappans. Azzaran teikāi trīs etšlaitīntas gilluwas.

  • Plattisku: 64,3 ha
  • Maksimāla gillisku: 3,8 m
  • Sirdā gillisku: 1,8 m
Persōniskas pagaptis